inşa

inşa
is. <ər.> köhn.
1. Qayırma, yaratma, qurma, vücuda gətirmə, tikmə. Gəmi inşası. Mədən inşası. – Xəndəkdə qazıntı işləri qurtarandan sonra, dörd iri borunun inşasına başlanacaqdı. Ə. S.. İnşa etmək – qurmaq, yaratmaq, quraşdırmaq, qayırmaq. Fərdi evlər birtipli layihələr üzrə inşa edilir. (Qəzetlərdən). Sadıq ilə Rəhilə bir kömürçü çocuqları idilər. Ormanda . . inşa edilmiş bir külbədə sakin olurlardı. C. C.. <Qulam müəllim:> . . Qoy bu qızlardan birisi xəstələrimizə şəfa versin, . . o birisi də bizim bu dağlı məhəlləsində yeni-yeni binalar inşa etsin. S. R..
2. Qələmə alma, bir mətləbi ədəbi şəkildə ifadə etmə, yazma. <Bahadır:> İnşa yazanlarımıza baxırsan, «əlfazlar» o qədər gözlərini kor edib ki, əsli məqsudu yaddan unudublar. N. N.. İnşa etmək – qələmə almaq, bir mətləbi ədəbi şəkildə ifadə etmək, əsər yazmaq. Vamberi ismində bir <alman> ki müsəlman vilayətlərində səyahət edib, indi «İslam» adlı bir kitab inşa edib. «Əkinçi». <Vaqif> Ağa Məhəmməd şahın Şuşa qələsində qətlə yetişməyi barəsində bu şeirləri inşa edib, Molla Vəliyə göndərmişdi. F. K.. Şair cənabları da Münəvvər xanımın gözəlliyinə dair bir yaxşı qəzəl inşa etdi. M. S. O.. // Şagirdlərin təfəkkürünü və yaradıcılıq təsəvvürlərini, yazmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə aparılan sərbəst yazı işi. <Zəki əfəndi:> Biz sənə burada bir tema verərik və burada bizim gözümüzün qabağında haman temaya bir inşa yazarsan. C. M.. Diktə və inşa kimi yazı qisimlərini köhnə məktəb bilməzdi. F. Ağazadə. <C. Cabbarlı> nəinki imlanı, hətta inşanı da səhvsiz yazırdı, müəllimlər də onu tərifləyirdilər. M. A..
3. Keçmişdə: məktublaşma üsullarını öyrətmək üçün müxtəlif məktub, təbriknamə, təziyənamə, ərizə, müqavilənamə və s. nümunələri olan kitab, məcmuə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • însă — conj. 1. (Adversativ, leagă două propoziţii sau două părţi de propoziţie) Cu toate acestea, totuşi, dar. 2. (Arată trecerea la altă idee) Dar, pe de altă parte. lat. ipsa. Trimis de valeriu, 25.04.2003. Sursa: DEX 98 ÎNSĂ conj. 1. v. dar. 2. v …   Dicționar Român

 • Insá — (en ruso: Инся) es una localidad de la república rusa de Tartaristán. Cuenta con una población estimada de 2.195 habitantes (2004) y se localiza a unos 35 km al nordeste de Kazán.[1] Su nombre le viene por la localización, en un afluente que… …   Wikipedia Español

 • INSA — may refer to:*Independent Nuclear Safety Assessment see [http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/nsd/assessment] *Indian National Science Academy, the science society in Delhi *Institut national des sciences appliquées (National Institute of… …   Wikipedia

 • INSA — Institut National des Sciences Appliquées (Nationales Institut der angewandten Wissenschaften) ist eine französische Grande école zur Ausbildung hochqualifizierter Ingenieure. Es gibt in Frankreich fünf Hochschulen, die INSA genannt werden (Lyon …   Deutsch Wikipedia

 • Insa — Stadt Insa Инза Wappen …   Deutsch Wikipedia

 • INSA — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres   Sigles de trois lettres > Sigles de quatre lettres …   Wikipédia en Français

 • İNŞA — Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek. * Yaratma. * Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak. * Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • INSA — Institut National des Sciences Appliquees Französisches Institut für Angewandte Wissenschaften in Lyon http://www.insa lyon.fr/ und Toulouse ( http://www.insa tlse.fr/ …   Acronyms

 • inşa — is., Ar. inşāˀ 1) Yapı kurma, yapı yapma, kurma Köprü inşası. 2) ed. Düz yazı veya şiir kaleme alma, yazıya dökme 3) ed. Düz yazı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller inşa etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • INSA — Institut National des Sciences Appliquees Französisches Institut für Angewandte Wissenschaften in Lyon (http://www.insa lyon.fr/) und Toulouse (http://www.insa tlse.fr/ …   Acronyms von A bis Z

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”